Our Team

Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń 

Praca: Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń 

Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości.
Aplikuj i buduj razem z nami!

JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:
Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń 
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych kontraktu  
 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń kontraktowych 
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
 • Biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel) – warunek konieczny  
 • Doświadczenia w rozliczaniu kontraktu obmiarowego
 • Czynne Prawo jazdy kat. B  
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki  
 • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań  
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikatywnych
OFERUJEMY: 
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • Dodatkowy system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego 
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej i energetycznej
 • Przyjazną atmosferę pracy 
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności 
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach 
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę 
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce 
 • Dofinansowanie do karty sportowej 
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń .
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Ursynów, ul. Poloneza 91

  Juwentus Serwis sp. z o.o.

  Asystent / Asystentka ds. Rozliczeń

  ZAKRES CZYNNOŚCI:asystowanie w dziale rozliczeń zawieranie umów cywilnoprawnych z agentami ochronyterminowe przetwarzanie dokumentacji zgodnie z...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdynia, Jerzego Waszyngtona 17

  PKO Bank Polski

  Młodszy specjalista ds. rozliczeń i uzgodnień

  Centrum Restrukturyzacji i Windykacji

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-12

 • Lokalizacja:

  Poznań

  DGP Clean Partner Sp. Z o.o.

  Specjalista ds. Administracji i Rozliczeń

  Naszą firmę tworzą ludzie z pasją i dużą energią, których cechuje pozytywne myślenie i podejście do życia z bagażem wiedzy i doświadczenia.Dlatego...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-12

 • Lokalizacja:

  Gliwice

  Trakcja S.A.

  Specjalista ds. Rozliczeń

  Opis stanowiskaPrzygotowanie dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (PŚP) będących podstawą do wystawienia faktur...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-12