Our Team

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Praca: Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za:

 • Ewidencjonowanie, raportowanie oraz porządkowanie danych w systemie SAP RE,
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i leśnym (deklaracje podatkowe i ich korekty, prowadzenie i przygotowanie do księgowania umów podatkowych w systemie SAP RE),
 • Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie optymalizacji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (wnioski nadpłatowe, korekty deklaracji podatkowych, współpraca z kancelariami prawnymi),
 • Uzupełnianie wniosku o ustalenie technicznej stawki czynszu dla najmu/dzierżawy,
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, ewidencji spraw i zamówień oraz archiwizowanie dokumentacji z prowadzanych postępowań,
 • Powyższy zakres czynności dotyczy nieruchomości położonych na terenie woj. pomorskiego.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia średniego lub wyższego,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości oraz ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, gospodarce nieruchomościami, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, transporcie kolejowym, komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie koleje Państwowe oraz prawa budowlanego,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w ramach przydzielonych kompetencji,
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole,
 • Dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • Znajomość obsługi systemu SAP będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ