Our Team

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów, w Wydziale Księgowości

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów, w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów, w Wydziale Księgowości
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 13/2024

Umowa na czas określony w celu zastępstwa
Wymiar czasu pracy pełen etat

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY


Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w szczególności w zakresie zaangażowania środków finansowych.
 • Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych.
 • Prace związane z przygotowywaniem, weryfikacją oraz realizacją płatności / zleceń płatności, współpraca z bankami w ramach działalności operacyjnej i programowej CUPT.
 • Współpraca w procesie prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku oraz uzgadniania środków i WNiP zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych z księgą inwentarzową CUPT.
 • Współpraca w procesie sporządzania sprawozdań budżetowych.
 • Współpraca w procesie sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu, zestawienia zmian funduszu jednostki oraz rachunku zysków i strat, głównie w zakresie wykonywanych zadań.
 • Weryfikacja i tworzenie procedur, zarządzeń i regulaminów.
 • Archiwizacja dokumentów.

Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/ Starszego Specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego Specjalisty.

Wymagania dodatkowe (merytoryczne):

 • Wykształcenie ekonomiczne.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość zasad rozliczeń w ramach Programów Operacyjnych.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
Wymagane kompetencje:
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Staranność i jakość pracy.
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych.
 • Łatwość komunikacji.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia.
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach.
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1465).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.” 
......................................................
Podpis kandydata do pracy
 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
………………………………………
Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 15 marca 2024


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o.

  Specjalista do spraw księgowości

  Opis stanowiska:Przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej i księgowanie wyciągów bankowych,Księgowanie faktur zakupu,Potwierdzanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kędzierzyn-Koźle

  Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

  Pracownik działu księgowości

  DBANIE O PRAWIDŁOWY PRZEBIEG GROMADZENIA ORAZ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ, UZUPEŁNIANIE, WERYFIKACJA REJESTRÓW VAT, ROZLICZANIE PŁATNOŚCI,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Gdański Urząd Pracy

  Pracownik do działu księgowości

  Księgowanie faktur zakupu w księgach rachunkowych, księgowanie wyciągów bankowych, weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  Specjalista w dziale finansowo-księgowym

  - nadzorowanie i zarządzanie systemem kontroli operacji rachunkowych- zarządzanie zespołem i kontakt z klientem w języku arabskim- procesowanie i kontrola...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj