Our Team

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/GS/SKP/DFK/01/24
Główne zadania:
 • Prace związane z dokonywaniem płatności w tym dotyczących POIR:
  • sporządzanie dyspozycji przelewów bankowych,
  • weryfikacja poprawności sporządzonych przelewów,
  • terminowe dostarczanie/przesyłanie poleceń przelewu do banków,
  • pobieranie wyciągów oraz korespondencji bankowej z banków.
 • Współpraca z bankami
  • prowadzenie korespondencji z bankami,
  • otwieranie/zamykanie rachunków,
  • współpraca w zakresie bankowości elektronicznej.
 • Samodzielne sporządzanie i przekazywanie informacji nt. płatności dla Dysponentów części budżetowych oraz do Departamentów/Biur;
 • Prowadzenie kas Agencji w zastępstwie:
  • dbałość o zachowanie płynności finansowej w kasach,
  • dokonywanie wypłat, przyjmowanie wpłat,
  • sporządzanie raportów kasowych,
  • współpraca z bankiem w zakresie obsługi kas.
 • Archiwizacja dokumentów finansowych oraz korespondencji z bankami;
 • Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego;
 • Współpraca z pracownikami Agencji w zakresie wykonywanych zadań.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań opisanych w ogłoszeniu;
 • Rzetelność, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • Umiejętność współpracy.​
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości, bankowości;
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • premię regulaminową
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • szkolenia
 • atrakcyjną lokalizację
 • wydarzenia integracyjne
 • programy socjalne
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.