Our Team

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Praca: Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/GS/DIP/05/24
Główne zadania:

Wykonywanie zadań związanych z procesem kontraktowania w szczególności:

 • udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją aktów prawnych, dokumentów programowych oraz wewnętrznych regulacji PARP;
 • udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów lub wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
 • udział w procesie zawierania umów o dofinansowanie projektów lub umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz badania statusu MŚP wnioskodawców, trudnej sytuacji i limitów pomocy;
 • rozpatrywanie środków odwoławczych dotyczących wniosków o dofinansowanie;
 • przygotowywanie danych i informacji do planów, sprawozdań, raportów i analiz;
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • przygotowywanie danych, dokumentów i informacji do jednostek zewnętrznych.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie minimum średnie (dla stanowiska Specjalisty)
 • wykształcenie minimum w trakcie studiów dla stanowiska Starszy specjalista/ Główny specjalista;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość narzędzi biurowych MS Office Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel),
 • wiedza w zakresie wdrażania/rozliczania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wykształcenie wyższe (magisterskie) preferowany profil: ekonomiczny, prawny, administracyjny.​;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów pomocowych,
 • znajomość zagadnień merytorycznych:
  • podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych,
  • uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości.
 • obsługa systemów eDOK, SL.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na czas określony;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.