Our Team

Specjalista / Starszy specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Praca: Specjalista / Starszy specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Specjalista / Starszy specjalista

w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: DWM/23/106

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 05.06.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z obsługą roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA;
 • nadzór merytoryczny nad działaniami oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi roszczeń;
 • udział w pracach nad modyfikacjami systemów obsługujących realizację procesów leżących w kompetencjach Wydziału;
 • udział w pracach związanych z modelowaniem procesów obsługi roszczeń;
 • opiniowanie i wdrażanie przepisów unijnych i krajowych oraz regulacji wewnętrznych w zakresie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych na podstawie przepisów o koordynacji;
 • przeprowadzanie kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ zleconych przez Prezesa Funduszu, w obszarze obsługi roszczeń.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (finanse, prawo, administracja, ubezpieczenia społeczne, ochrona zdrowia);
 • Lata pracy zawodowej:
  • Stanowisko specjalisty - minimum 3 lata pracy zawodowej,
  • Stanowisko starszego specjalisty - minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych lub administracji publicznej;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • znajomość przepisów  prawa z zakresu finansów i rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość  przepisów prawa wspólnotowego, z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej lub rozliczeń międzynarodowych;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność, samodzielność, otwartość na zmiany.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ