Our Team

Specjalista / Starszy Specjalista

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista

Dołącz do Biura Rezerw Żywnościowych

Specjalista / Starszy Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.
 • Monitorowanie realizacji umów w zakresie rezerw żywnościowych przy współpracy z przedsiębiorcami.
 • Przygotowywanie aneksów do umów cywilnoprawnych w obszarze tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw żywnościowych.
 • Obsługa systemu magazynowego dotyczącego rezerw żywnościowych oraz sporządzanie raportów w tym zakresie.
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczenie w przetargach związanych z gospodarowaniem rezerwami żywnościowymi.
 • Opracowywanie analiz z zakresu utrzymywania rezerw żywnościowych.
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.
 • Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: rolniczym, weterynaria,ekonomiczno-rolniczym, technologia żywności lub pokrewne (ewentualnie wykształcenie średnie – w trakcie ostatniego roku studiów kierunkowych).
 • Minimum roczne/2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku w branży rolnej lub żywnościowej lub administracji publicznej współpracującej z branżą rolno/żywnościową.
 • Znajomość produktów rolno-spożywczych, technologii żywności, rolnictwa, weterynarii oraz obrotu towarowego (prawo wspólnotowe i krajowe).
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 • Zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.
 • Punktualność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w księgowości.
 • Doświadczenie w obrocie towarowym.
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (Angielski/Niemiecki/Francuski/Rosyjski).
 • Umiejętność obsługi programu SAP.
 • Umiejętność analizy i właściwej interpretacji przepisów.
 • Zrealizowane kursy lub szkolenia z zakresu jakości, przetwórstwa i technologii żywności.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ