Our Team

Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Praca: Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Numer ogłoszenia: DWM/21/74

Miejsce pracy: Warszawa

Umowa na zastępstwo

Termin składania ofert 26.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w państwach członkowskich UE/EFTA;
 • obsługa pisemna, telefoniczna i mailowa zainteresowanych w zakresie uprawnień do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • przekazywanie unijnych formularzy z serii E100, dokumentów SED, wniosków o dokumentu uprawniające oraz innej korespondencji do właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ oraz innych instytucji;
 • praca związana z wdrażaniem i stosowaniem systemu elektronicznej wymiany dokumentów w UE;
 • udział w opracowywaniu wytycznych i procedur dla oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie właściwości wydziału;
 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla oddziałów wojewódzkich NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ;
 • udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • znajomość prawa wspólnotowego, w tym zwłaszcza przepisów regulujących zasady rozliczania między państwami członkowskimi UE/EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów o finansach publicznych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • pożądana znajomość drugiego języka obcego;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ