Our Team

Specjalista w Wydziale Rozliczeń Kosztów Eksploatacji

Praca: Specjalista w Wydziale Rozliczeń Kosztów Eksploatacji


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Specjalista w Wydziale Rozliczeń Kosztów Eksploatacji

Nr Ref.: DE/WRKE/S/01/20


Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Przygotowywanie i sporządzanie w systemie mySAP.com faktur sprzedaży oraz analiza spływu należności;
 • Współuczestniczenie przy opracowywaniu arkusza finansowania umów przychodowych;
 • Prowadzenie rejestru elektronicznego dokumentów księgowych – przychodowych;
 • Opracowywanie na potrzeby systemu mySAP.com struktury zleceń przychodowych;
 • Tworzenie w systemie mySAP.com zleceń dla zadań przychodowych;
 • Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów księgowych w systemie mySAP.com;
 • Koordynacja i monitorowanie sprawozdawczości związanej z rozliczaniem planu realizowanych zadań;
 • Koordynacja i monitorowanie prac oraz przygotowanie informacji dotyczących uzasadnień odchyleń od planu;
 • Prowadzenie rejestru umów oraz dokumentacji podatkowych;
 • Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy dla umów;
 • Sporządzanie wniosków o zwolnienie/wykorzystanie zabezpieczenia należytego wykonania umów;
 • Koordynacja i konsolidacja danych z obszaru działania jednostki niezbędnych do wniosku taryfowego;
 • Sporządzanie wniosków o założenie/zmianę danych kontrahentów w systemie mySAP.com;
 • Sporządzanie periodycznej sprawozdawczości finansowej;
 • Archiwizacja dokumentów księgowych dla realizowanych zadań - wg potrzeb, na bieżąco;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, Kontrahentami oraz Urzędami właściwymi dla prowadzonych spraw.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, księgowości lub kontrolingu;
 • Znajomość zasad rachunkowości;
 • Znajomość ustawy o VAT;
 • Minimum 3 lata stażu pracy;
 • Znajomość MS Office;
 • Znajomość systemu SAP;
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kreatywność i aktywność w podejmowaniu inicjatywy;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ