Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 73493

Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner, drukarka).

 • Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu.

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ulicy Kazimierzowskiej 29 w Siedlcach

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, drukarka.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
 • Weryfikuje otrzymane dokumenty księgowe pod względem formalno rachunkowym
 • Prowadzi sprawy związane z egzekucją administracyjną
 • Sporządza listę płac dla pracowników i zleceniobiorców, nalicza zasiłki i tworzy listę wypłat tych zasiłków
 • Zgłasza i wyrejestrowuje pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obsługuje e-pue ZUS
 • Sporządza niezbędne deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego oraz deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • Sporządza deklaracje podatkowe PIT dla pracowników i zleceniobiorców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdowotnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność dobrej współpracy z innymi pracownikami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Płatnik
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych
 • Doświadczenie w jednostce budżetowej
 • Odpowiedzialność, sumienność, systematyczność
APLIKUJ TERAZ