Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86926

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sekretariat, ewidencję pism wpływających do komórek organizacyjnych i wychodzących z komórek organizacyjnych oraz obsługę pocztową, w tym także na potrzeby realizacji programów rządowych,
 • prowadzi ewidencję majątkową komórki organizacyjnej, obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom,
 • prowadzi sprawy związane z gospodarką transportowo-sprzętową,
 • wspomaga komórki organizacyjne w zakresie obsługi administracyjno-biurowej oraz prowadzi sprawy związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury siedziby komórek organizacyjnych,
 • prowadzi sprawy logistyczno-gospodarcze współdziałając w tym zakresie z innymi pracownikami Wydziału,
 • organizuje i nadzoruje sprawy związane z utrzymaniem czystości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej oraz ewidencji materiałowej,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs obsługi sekretariatu, przeszkolenie z programu w zakresie ewidencji korespondencji,
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Opole

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Starszy inspektor wojewódzki

  Warunki pracyPraca w siedzibie Urzędu,Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy,Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na II piętrze budynku,...

  Szczegóły

  Dodane: 2021-11-08