Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116389

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (w czasie natężenia prac oraz w związku z koniecznością dotrzymania terminów ustawowych podczas przygotowywania projektu ustawy budżetowej, opracowywania sprawozdania z wykonania budżetu państwa - realizacja zadania wykracza poza typowe godziny pracy urzędu).

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach nad opracowaniem planu wydatków poszczególnych części uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa
 • Analizuje zgłoszenia dysponentów realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz skutków finansowych nowych rozwiązań prawnych z tego zakresu, wprowadza dane planistyczne do systemu Trezor
 • Analizuje struktury wydatków budżetu państwa na tle innych krajów członków Unii Europejskiej, z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji, w tym w oparciu o dane Komisji Europejskiej czy Eurostatu
 • Opracowuje odpowiedzi na zapytania kontrolerów NIK oraz zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej z zakresu procesu opracowywania ustawy budżetowej
 • Analizuje skutki finansowe projektowanych zmian regulacji prawnych w kontekście: ich wpływu na poziom wydatków budżetu państwa w kolejnych latach i realizacji wymogów prawa unijnego oraz poziomu nakładów przeznaczanych na poszczególne obszary wydatkowe budżetu państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka lub finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożlwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość, na poziomie zaawansowanym, arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz plików tekstowych MS Word
 • Umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze lub finansów publicznych
 • Znajomość komputerowych programów bazodanowych, np. BI Publisher
APLIKUJ TERAZ