Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 121084

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa


Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie w WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • opracowuje dokumenty księgowe zgodnie z planem kont
 • księguje zobowiązania budżetowe
 • obsługuje bankowość elektroniczną i kasę
 • rozlicza zobowiązania budżetowe
 • rozlicza należności budżetowe
 • sporządza sprawozdania budżetowe
 • obsługuje system TREZOR
 • wykonuje inne czynności wynikające z zajmowanego stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa wiedza z zakresu działania WIOŚ
 • znajomość zasad klasyfikacji wydatków budżetowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów dot. ZFŚS
 • znajomość ustawy o IOŚ
 • wiedza z zakresu tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów, zarządzeń
 • umiejętności: łatwość komunikacji, dzielenie się wiedzą, doskonalenie zawodowe, rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, budowanie relacji, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • rozwiązywanie problemów
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ