Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126421

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze

Zakres zadań

 • nalicza i sporządza listy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń członków ksc i pracowników cywilnych oraz dodatkowych należności i świadczeń zgodnie z wydanymi rozkazami, wykazami zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz dokumentami źródłowymi - aktualizacja kartotek,
 • sporządza zaświadczenia o wysokości uposażeń funkcjonariuszy w służbie i zwolnionych ze służby oraz pochodnych zgodnie z otrzymanymi dokumentami źródłowymi (rozkazy personalne, komunikaty, umowy o pracę itp.) i uprawnionych do pobierania emerytury lub renty,
 • realizuje obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego,
 • przygotowuje dokumentację finansową związaną z nabyciem przez funkcjonariusza lub pracownika Policji praw emerytalnych,
 • realizuje proces windykacji należności przysługujących od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • weryfikuje dokumenty pod względem formalno - rachunkowym,
 • archiwizuje akta spraw zakończonych przekazując do Archiwum KWP w Łodzi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach organizacyjnych związanych z naliczaniem płac
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole: współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami, zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu naliczania uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego itp,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Contract Administration Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac

  Opis stanowiska:Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów,Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  AGATA Spółka Akcyjna

  Młodszy Specjalista ds. Płac i ubezpieczeń społecznych

  Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:Naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac;Prowadzenie dokumentacji...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-29

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Contract Administration Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. Płac

  Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług płacowych i procesów dla klientów,Naliczanie wynagrodzeń,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-28

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Rondo Daszyńskiego

  Contract Administration Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. Płac

  Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług płacowych i procesów dla klientów,Naliczanie wynagrodzeń,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-28