Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127140

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Nalicza uposażenia policjantów i wynagrodzenia pracowników, pozostałe należności z tytułu odpraw dla zwolnionych ze służby, nagród rocznych i jubileuszowych, a także innych świadczeń, w tym: zasiłków pogrzebowych i na zagospodarowanie, dopłat do wypoczynku oraz umów cywilno-prawnych, przy wykorzystaniu dedykowanego programu komputerowego,
 • Sporządza comiesięczne zestawienia list płac policjantów i pracowników oraz cotygodniowe zestawienia z list dodatkowych należności oraz klasyfikuje wydatki budżetowe,
 • Sporządza i wysyła drogą elektroniczną deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RSA, RZA za dany miesiąc rozliczeniowy oraz informacje o dochodach PIT-11, deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR,
 • Sporządza listy dodatkowych należności z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Prowadzi karty uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników,
 • Wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP-7) na podstawie kart wynagrodzeń i uposażeń,
 • Przygotowuje sprawozdania i dane analityczne z zakresu wydatków osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze płac i ubezpieczeń społecznych,
 • Dobra znajomość zagadnień finansowo-płacowych dotyczących ustaw: o Policji; o pracownikach urzędów państwowych; o służbie cywilnej; Kodeksu Pracy; o podatku dochodowym od osób fizycznych; o systemie ubezpieczeń społecznych; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; oraz odpowiednio aktów wykonawczych,
 • Znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Umiejętność: stosowania prawa, obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz programu "Płatnik-przekaz elektroniczny"
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Katowice

  PKP CARGO S.A.

  Specjalista ds. obsługi płacowej

  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają:Prowadzenie procesów płacowychPrzygotowywanie dokumentacji związanej z płacamiObsługa systemu SAP i programu Płatnik w...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Contract Administration Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac

  Opis stanowiska:Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów,Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-23

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Rondo Daszyńskiego

  Contract Administration Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac

  Opis stanowiska:Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów,Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-23

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Contract Administration Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. Płac

  Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług płacowych i procesów dla klientów,Naliczanie wynagrodzeń,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-21