Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133109

Warunki pracy • Kontakty zewnętrzne: z pracownikami jednostek podległych/ nadzorowanych, z pracownikami Ministerstwa Finansów; z przedstawicielami sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawach zmian planów finansowych jednostek nadzorowanych/podległych; • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie;
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), w szczególności w zakresie wydatków na programy perspektywy 2014- 2020 i 2021-2027;
 • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w szczególności w zakresie wydatków na programy perspektywy 2014-2020 i 2021-2027, a także planów finansowych jednostek nadzorowanych;
 • opracowuje/ uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany jednostek nadzorowanych, w szczególności w zakresie wydatków na programy;
 • obsługuje proces przygotowywania dokumentów w ramach systemu realizacji (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym lub nieprofilowane wraz
z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii lub rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych lub w obszarze planowania finansowego albo w komórkach niefinansowych, realizujących zadania zw. z budżetem.
 • Wiedza z zakresu systemu wdrażania i realizacji programów służących wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE, pomocy państw EFTA;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Podstawowa znajomość zasad o rachunkowości;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne;
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Śliska 10

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód"

  Księgowy

  Zakres obowiązków:Dekretacja faktur zakupu zgodnie z zakładowym planem kont – księgowanie w module FK oraz w rejestrze VAT,Bieżące księgowanie zmian...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Śliska 10

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód"

  Księgowy

  Zakres obowiązków:Miesięczne naliczanie opłat dla lokali mieszkalnych – dekretacja,Miesięczne naliczanie odsetek od niezapłaconych opłat...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Orion Pharma Poland Sp. z o.o.

  Starszy specjalista ds. finansowych

  Główne zadania:Współpraca z zewnętrznymi biurami rachunkowymi prowadzącymi księgowość spółek grupy Orion Pharma w regionieUdział w procesie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Piła

  Szpital Specjalistyczny w Pile

  Księgowa / Księgowy

  bieżące monitorowanie obiegu dokumentów i informacji działu ekonomiczno-finansowego,kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych,wprowadzanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj