Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133326

Warunki pracy


 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

Zakres zadań

 • Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w zakresie dochodów i wydatków w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy elektroniczne przy pomocy aplikacji NBE NBP i BGK24.
 • Opisuje na bieżąco dowody księgowe stanowiące zobowiązania Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz kontroluje dowody księgowe pod względem formalno – rachunkowym, a także przedkłada do zatwierdzenia dowody księgowe Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi Generalnemu.
 • Rozlicza delegacje służbowe oraz zaliczki udzielane pracownikom.
 • Współpracuje z Departamentem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów oraz uzgadniania kont analitycznych Zespołu 0 – „Aktywa Trwałe” oraz Zespołu 3 – „Materiały i Towary”.
 • Zajmuje się ewidencją transakcji zrealizowanych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz prowadzeniem spraw związanych z ich wydawaniem wraz z prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.
 • Zajmuje się obsługą finansowo – księgową dochodów budżetowych oraz terminowym przekazywaniem dochodów budżetowych na centralny rachunek dochodów budżetu państwa, współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dochodzenia należności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych w sektorze finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów: NBE NBP, Trezor


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Uniwersytet Wrocławski

  Specjalista w Dziale Księgowości Projektowej

  Nazwa stanowiska: specjalistaWymiar etatu: 1Liczba etatów: 1 Główne obowiązkiProwadzenie ewidencji kosztów projektów finansowanych ze źródeł...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Stowarzyszenie SIEMACHA

  Księgowy / Księgowa

  Opis stanowiska:prowadzenie ewidencji księgowej zadań publicznych i projektów,uzgadnianie ewidencji księgowej,rozliczanie zadań publicznych,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Szyszkowa 20

  POLANGLO SP. Z O.O.

  Księgowa / Księgowy

  znajomość  obowiązujących przepisów księgowo-finansowych,praktyka w księgowaniu i dekretowaniu dokumentów,kontrola merytoryczna dokumentów i...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES SP Z O O

  Financial Accounting Specialist with German

  Tasks:Conducting the ongoing financial accounting of individual companies in the group of companiesExamining, processing and posting of financial records and...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj