Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135190

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym faktury i rachunki na zakupy usług i towarów dotyczących działalności budżetowej i pozabudżetowej KSP,
 • Sporządza w systemie płacowym listy należności dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do służby policjantów, podróży służbowych, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i wyżywienie,
 • Sporządza w systemie płacowym listy należności z tytułu przyznanej pomocy finansowej dla policjantów,
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym zobowiązania m.in. z tytułu podatku od nieruchomości oraz trwałego zarządu, na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne,
 • Prowadzi ewidencję zajęć wierzytelności kontrahentów świadczących usługi na rzecz Komendy Stołecznej Policji,
 • Wprowadza do systemu bankowości elektronicznej zobowiązania Komendy Stołecznej Policji wobec kontrahentów oraz należności dla pracowników i policjantów,
 • Przygotowuje dokumentacje spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze rachunkowości,
 • Znajomość: ustawy o rachunkowości, w zakresie przepisów ogólnych; ustawy o finansach publicznych, w zakresie przepisów ogólnych; ustawy o Policji, w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji oraz aktów wykonawczych: w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu; w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
 • Umiejętności: stosowania prawa, pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

  Uniwersytet Wrocławski

  Księgowa / Księgowy

  Nazwa stanowiska: księgowaWymiar etatu: pełny (umowa o pracę na czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika)Liczba etatów: 1 Główne...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Szyszkowa 20

  POLANGLO SP. Z O.O.

  Księgowa / Księgowy

  znajomość  obowiązujących przepisów księgowo-finansowych,praktyka w księgowaniu i dekretowaniu dokumentów,kontrola merytoryczna dokumentów i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Arabska

  SIXT Rent a Car

  Księgowa / Księgowy

  OPIS STANOWISKA:Księgowanie i dekretacja dokumentów pod względem rachunkowo-podatkowymBieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

  Uniwersytet Wrocławski

  Księgowa / Księgowy w Dziale Finansowym

  Nazwa stanowiska: księgowa(-y)Wymiar etatu: pełnyLiczba etatów: 1 Główne obowiązkiPrzestrzeganie przepisów o rachunkowości i dyscyplinie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj