Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 135400

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- zagrożenie korupcją


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
- miejsce do odświeżenia się


inne czynniki, w tym niebezpieczne
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • księguje zadekretowane dowody księgowe źródłowe zewnętrzne obce i własne oraz uzgadnia dzienne obroty przy wykorzystaniu systemu elektronicznej księgowości
 • księguje dochody publiczne w układzie paragrafowym zgodnie z klasyfikacją paragrafów dochodów
 • rozlicza kwoty wydatkowane na zakupy w celu wykazania stanu dostaw w drodze i dostaw niefakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego
 • rozlicza oraz prowadzi ewidencję księgową odchyleń od cen ewidencyjnych rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów i towarów)
 • sporządza deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz przekazuje je do właściwego Urzędu Skarbowego
 • prowadzi oraz przechowuje ewidencję dla celów rozliczania podatku od towarów i usług wraz z dokumentami związanymi z tym rozliczaniem
 • księguje nieodpłatnie przekazane środki trwałe na podstawie protokołu przekazania środka trwałego sporządzanego przez właściwą komórkę organizacyjną
 • wypełnia formularze stosowane przy dokonywaniu zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu lub wywozu towarów oraz przekazuje do właściwego Urzędu Celnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: finanse, księgowość

 • Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność obsługi systemów elektronicznej księgowości
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku: finanse i rachunkowość
 • Kurs z zakresu rachunkowości
 • Znajomość przepisów dotyczących obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty w zakresie wykonywanych zadań


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Lublin

  BA Gruppen

  Księgowy / Księgowa z j. norweskim

  Praca jest w 100% zdalna lub w biurze w LublinieJeśli lubisz język norweski i szukasz ciekawego miejsca do pracy zdalnej lub stacjonarnej – zapraszamy....

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Stowarzyszenie SIEMACHA

  Księgowy / Księgowa

  Opis stanowiska:prowadzenie ewidencji księgowej zadań publicznych i projektów,uzgadnianie ewidencji księgowej,rozliczanie zadań publicznych,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Radom

  Polski Tytoń S.A.

  Księgowa / Księgowy

  Wykształcenie minimum średnieBiegła znajomość zagadnień księgowych, finansowych oraz ustawy o rachunkowościObsługa komputera (Word,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  NES Global Talent

  Księgowa / Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowychPotwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiPrzygotowywanie przelewów bankowychTworzenie bilansów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj