Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135330

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna biurowo-administracyjna,


- praca w siedzibie urzędu,


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stałe godziny pracy (8.15-16.15),


- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


- stanowisko zlokalizowane jest na parterze budynku,


- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka,


- budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednakże są ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie drzwi z samozamykaczami na korytarzach, 


- pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Przygotowywuje (bieżąca analiza) otrzymane jak również wytworzone dowody księgowe zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne celem umożliwienia przeprowadzenia właściwej kontroli merytorycznej w obszarze usług teleinformatycznych w zakresie właściwości Biura.
 • Opracowuje w oparciu o otrzymane jak również wytworzone dowody księgowe zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, zapotrzebowania na środki finansowe w ujęciu dziennym, dekadowym, miesięcznym oraz rocznym, jak również bieżąco aktualizuje w tym zakresie roczny harmonogram wydatków i dochodów Biura w obszarze usług teleinformatycznych w celu zabezpieczenia terminowej realizacji powstałych zobowiązań w zakresie właściwości Biura.
 • Monitoruje wykorzystanie publicznych środków finansowych (budżetowych i pozabudżetowych) w obszarze usług teleinformatycznych, wnioskuje o dokonanie wszelkich zmian w tym zakresie jak również opracowuje stosowne prognozy celem zapewnienia efektywnego wykonania przyznanego limitu wydatków w przedmiotowym zakresie.
 • Uzgadnia, na koniec każdego okresu sprawozdawczego, zrealizowane wydatki i dochody (wpływy) budżetowe i pozabudżetowe zarówno w układzie paragrafowym jak i zadaniowym z ewidencją wartościową prowadzoną w Biurze Finansów KGSG w obszarze usług teleinformatycznych celem zapewnienia zgodności ich bieżącej realizacji.
 • Wystawia wewnętrzne dokumenty księgowe związane z refundacją kosztów ponoszonych na rzecz instytucji publicznych i firm zewnętrznych, na podstawie porozumień, umów i zamówień zawartych w Biurze Łączności i Informatyki KGSG w obszarze usług teleinformatycznych celem zapewnienia właściwej i terminowej realizacji należności z nich wynikających.
 • Przygotowywuje sprawozdawczość miesięczną, kwartalną, półroczną oraz roczną w zakresie wykonania planu finansowego Biura w układzie zarówno paragrafowym jak i zadaniowym w obszarze usług teleinformatycznych celem usystematyzowania zrealizowanych wydatków i wpływów i przygotowania stosownych analiz.
 • Prowadzi rejestry: otrzymanych rachunków, wydatków budżetowych i pozabudżetowych, zaangażowania wydatków celem kontroli prawidłowej realizacji limitu wydatków Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub 1 roku w obszarze finansowym lub księgowym
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość przepisów z dziedziny finansów publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku towarów i usług
 • kreatywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia
 • dobra organizacja pracy i dokładność
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie finansów rachunkowości
 • znajomość przepisów dot. ochrony informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej
 • punktualność, dyspozycyjność


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  Zakłady Odzieżowe Wybrzeże S.I.

  Specjalista ds. Księgowości

  Opis stanowiska:kontrola i dekretacja dokumentów księgowo-finansowychprzygotowywanie przelewów bankowychkontrola czynności z zakresu VAT oraz sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wiele

  SYLVA

  Specjalista ds. Księgowości

  Jakie wyzwania na Ciebie czekają?Ewidencjonowanie i dekretowanie operacji związanych z działalnością spółki;obliczanie, ewidencjonowanie, weryfikacja...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Brodnica

  Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

  Specjalista ds. księgowości

  bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych; przygotowanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne; współpraca z instytucjami zewnętrznymi GUS;...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-17

 • Lokalizacja:

  Kędzierzyn-Koźle

  Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

  Pracownik działu księgowości

  DBANIE O PRAWIDŁOWY PRZEBIEG GROMADZENIA ORAZ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ, UZUPEŁNIANIE, WERYFIKACJA REJESTRÓW VAT, ROZLICZANIE PŁATNOŚCI,...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-17