Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135331

Warunki pracy

Warunki pracy:


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na piątym piętrze budynku biurowego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Czynności fizyczne:


1.      rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne


2.      wysiłek fizyczny


3.      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, dokonywanie wyceny i przeszacowań składników majątkowych.
 • Przygotowywanie dokumentów obrotu gospodarczego związanych z gospodarowaniem składnikami majątku Urzędu na podstawie dokumentów źródłowych.
 • Przygotowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych, umów oraz dokumentów przekazania środka trwałego zgodnie z właściwą decyzją.
 • Nadawanie numerów ewidencyjnych, oznakowywanie składników majątku oraz prowadzenie kart osobistego wyposażenia.
 • Obsługa systemu kodów kreskowych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji majątku jednostki.
 • Sporządzanie i wywieszanie w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu „spisu inwentarza” wszystkich środków znajdujących się w danym pomieszczeniu oraz ich stała aktualizacja.
 • Sporządzanie i analizowanie zestawień bilansowych oraz uzgadnianie składników majątkowych pod względem ilościowo-wartościowym z ewidencją księgową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji mienia
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • znajomość zasad ewidencji mienia
 • umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres),
 • umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, systemu ewidencji QNT, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office MS Excel) oraz urządzeń biurowych,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu przepisów o ewidencji mienia
 • Doświadczenie w pracy w systemie QNT


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Poznań

  Konkret Real Estate Sp. z o.o. Sp. kom.

  Księgowa / Księgowy

  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi,przygotowywanie i księgowanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Racibórz

  Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

  Księgowy - staż

  Obsługa komputera (pakiet office) oraz innych urządzeń biurowych, podstawowa znajomość rachunkowości.Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

  Księgowy

  prowadzenie księgowości firmWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczneWymagania inne:mile widziane doświadczenie

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KR Group

  GL Accountant

  Twój zakres obowiązkówPoniżej znajdziesz opis zadań, jakie na co dzień czekają na naszych członków zespołu w obszarze GL. Jeśli czujesz, że...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj