Our Team

Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

Praca: Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

WUZETEM to producent komponentów do układów wtryskowych stosowanych w silnikach wysokoprężnych, działający od 1951 roku pod własną, rozpoznawalną marką na światowym rynku części zamiennych (Automotive Aftermarket).

 

Zatrudnimy osobę na stanowisko:

Starsza Księgowa / Starszy Księgowy
Miejsce pracy: Jawczyce koło Warszawy
zapewniamy bezpłatny transport z Warszawy do Jawczyc
 
Obowiązki:
 • Księgowanie faktur od strony sprzedaży i zakupu, wyciągów bankowych;
 • Analiza i uzgadnianie kont analitycznych rozrachunków;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP;
 • Nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji księgowej;
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT), sprawozdań GUS i dla banku;
 • Dbałość o utrzymanie, przechowywanie oraz archiwizację dokumentacji księgowej;
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Bieżąca kontrola finansowo-księgowa kont;
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne;
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (najlepiej w firmie produkcyjnej);
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Rzetelność, dokładność i sumienność;
 • Proaktywna postawa, rekomendowanie rozwiązań;
 • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bezpłatną, prywatną opiekę medyczną;
 • Dofinansowanie do karty sportowej;
 • Dofinansowanie z ZFŚS (wczasy pod gruszą, kolonie, karty przedpłacone, paczki);
 • Bezpłatny dojazd do/z miejsca pracy z/do Warszawy.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie SA. danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę zarówno na obecną rekrutację, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, dla potrzeb obecnej rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach (05-850), ul. Piastowska 67. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji), dane o wykształceniu, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.;

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji w/w celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wycofania zgody w każdym momencie, poprzez kontakt na adres wuzetem@wuzetem.pl. W przypadku uznania naruszenia przepisów ogólnego RODO, posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji, zawierającej dane osobowe, posiadają tylko uprawnieni pracownicy administratora danych i tylko w niezbędnym zakresie.
APLIKUJ TERAZ