Our Team

Starszy Analityk w zespole inwestycyjnym [rekrutacja zdalna]

Praca: Starszy Analityk w zespole inwestycyjnym [rekrutacja zdalna]

Starszy Analityk w zespole inwestycyjnym [rekrutacja zdalna]
Miejsce pracy: Warszawa Centrum
Nr ref.: PFR/DIS/SA/02/2021

Termin: 27 sierpnia 2021 r.


Twój zakres obowiązków:
 • przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych spółek,
 • budowanie modeli finansowych na potrzeby ww. analiz oraz wyceny spółek,
 • przeprowadzanie analiz projektów inwestycyjnych, w tym analiz efektywności projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • przygotowywanie analiz rynkowych i regulacyjnych,
 • uczestniczenie w procesach inwestycyjnych, w tym przeprowadzanie analiz przy sporządzaniu wniosków inwestycyjnych i prowadzeniu procesów due diligence oraz monitorowanie projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu,
 • wspieranie zespołu transakcyjnego przy poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych.

 

Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historycznych sprawozdań finansowych,
 • umiejętność modelowania finansowego w stopniu średnio zaawansowanym,
 • bardzo dobra umiejętność analitycznego myślenia,
 • efektywna organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność,
 • biegła znajomość języka angielskiego.
Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:
APLIKUJ TERAZ