Our Team

Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 47600

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym na 1 piętrze w budynku 4 piętrowym bez windy nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Pobieranie z kancelarii zarejestrowanych dowodów księgowych, ewidencjonowanie w rejestrze otrzymanych rachunków, prowadzenie rejestru VAT oraz ewidencjonowanie analityczne zobowiązań i należności wg kontrahentów w celu sporządzania sprawozdania z zakresu zobowiązań i należności .
 • Obsługiwanie bankowości elektronicznej, kontrolowanie stanów środków finansowych na rachunkach oraz kompletowanie wyciągów bankowych w celu dostarczenia niezbędnych informacji finansowych.
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym i przygotowywanie ich do akceptacji celem terminowego uregulowania.
 • Prowadzenie rejestrów i rozliczanie umów z tytułu najmu, dostaw, robót i usług, z tytułu darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu dostarczania danych z zakresu współpracy z kontrahentami.
 • Sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty w przypadku nieterminowego regulowania należności, naliczania odsetek oraz sprawdzanie poprawności naliczonych kar zgodnie z umową w celu dostarczenia prawidłowych danych z zakresu windykacji.
 • Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją statystyczną w zakresie należności i zobowiązań w celu ustalenia prawidłowych danych do bilansu.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w celu ustalenia prawidłowych danych do bilansu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres
 • wnikliwość, dokładność
 • znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zgoda na udział w procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • obsługa komputera
APLIKUJ TERAZ