Our Team

Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133546

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje poprawność dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed zatwierdzeniem przez Głównego Księgowego w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznych decyzji kierownika jednostki.
 • Monitoruje prawidłowe wydatkowanie środków budżetowych na podstawie dokumentów księgowych w celu terminowego regulowania zobowiązań.
 • Kontroluje zakwalifikowanie dowodów księgowych, w tym ujęcie na właściwych kontach księgowych oraz do właściwego miesiąca księgowania przez wydziały merytoryczne lub jednostki organizacyjne Policji celem zapewnienia sprawdzalności i rzetelności ksiąg rachunkowych.
 • Sporządza i opracowuje dokumenty księgowe, w celu prawidłowego i bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych.
 • Uzgadnia zapisy księgi pomocniczej z zapisami księgo głównej, kosztów z wydatkami, w celu rzetelnego, bezbłędnego, sprawdzalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Sporządza informacje i analizy do sprawozdań budżetowych i finansowych w celu realizacji przepisów związanych ze sprawozdawczością.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pionie finansowo-księgowym
 • Wiedza i prawidłowa interpretacja przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, w tym szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowego wykonania budżetu państwa
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Odporność na stres
 • Umiejętność argumentowania i komunikacji
 • Umiejętność właściwej organizacji pracy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  NES Global Talent

  Księgowa / Księgowy

  Main responsibilities:Posting of all types of transactional documents in the accounting system (receivables, payables, asset accounting, bank statements,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Mokotów

  Legal House Poland sp. z o.o.

  Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

  Zakres obowiązkówtransfer plików dokumentów do programu ksiąg handlowychsprawdzanie prawidłowości przetransferowanych dokumentów pod względem...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wyszków

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie

  Księgowy

  Według programu stażu.Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcąceUprawnienia: odpowiedzialnośćUprawnienia: punktualnośćUprawnienia:...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Mińsk Mazowiecki

  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

  Księgowy

  wg programu stażuWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczneUprawnienia: obsługa komputera Word, ExellUprawnienia:...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj