Our Team

Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 137010

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind). Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  ruchową).  Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku oraz między budynkami. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie  akceptowanym.


Na stanowisku występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste z przedstawicielami firm i wykonawcami usług. Występuje czynnik szczególnie utrudniający wykonywanie zadań taki jak częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 

Zakres zadań

 • prowadzi pod względem finansowym ewidencję oraz opracowuje dokumenty dotyczące: a)usług medycznych zleconych podmiotom zewnętrznym, b)usług z zakresu bhp (badanie środowiska pracy), c)materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego, d)leków i środków opatrunkowych, e)napraw i konserwacji sprzętu medycznego, f)świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (zwrot kosztów zakupu okularów), g)rozliczeń wydatków poniesionych na cudzoziemców oraz wyliczeń kosztów imiennych na wskazanych cudzoziemców, celem racjonalnego gospodarowania ruchomymi składnikami majątku Służby Zdrowia na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej;
 • prowadzi pod względem materiałowym ewidencję główną w systemie elektronicznym ruchomych składników majątku oraz opracowuje dokumenty dotyczące: a)materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego, b)leków i środków opatrunkowych, c)sprzętu i wyposażenia medycznego, d)środków trwałych, celem zabezpieczenia środków materiałowych na realizację zadań wynikających z zakresu działalności Służby Zdrowia;
 • sporządza sprawozdania, analizy i informacje, dowody księgowe przychodowo-rozchodowe oraz porównuje ewidencję celem zapewnienia ciągłości procesu zabezpieczenia medycznego wszystkich komórek organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej;
 • sprawdza, przygotowuje do rozliczenia i przekazuje do Pionu Głównego Księgowego w celu zaksięgowania w książce kontowej faktury, rachunki, i listy dodatkowych wypłat należności z realizacji świadczeń, dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych celem dokonania rozliczenia grupy 9;
 • planuje plan dochodów i wydatków jednostki organizacyjnej w zakresie paragrafów 9 grupy finansowej, prowadzi na bieżąco ewidencję i rozliczenie środków finansowych otrzymanych w ramach budżetu podstawowego, jak również otrzymanych w ramach rezerw zagranicznych funduszy unijnych, analizuje wydatkowanie przyznanych środków finansowych;
 • analizuje „plan dochodów i wydatków” oraz planuje i opracowuje dane ilościowo-wartościowe celem dostarczenia do Pionu Głównego Księgowego aktualnej i dokładnej informacji w zakresie potrzeb i wydatków publicznych w grupie 9;
 • sporządza „plan rzeczowo-finansowy” oraz korekty do tego planu w zakresie wydatków grupy 9 (częstotliwość wykonywania zadań, co najmniej dwa razy w miesiącu);
 • kompletuje, segreguje, przechowuje i archiwizuje dowody materiałowe oraz inne dokumenty w zakresie swoich obowiązków, w celu przekazania do archiwum zakładowego oraz możliwości odtworzenia obiegu ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego /stażu pracy w prowadzeniu księgowości,
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • wiedza w zakresie finansów publicznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: udokumentowane doświadczenie zawodowe/staż pracy w prowadzeniu ewidencji materiałowo-finansowej,
 • znajomość edytora Excel,
 • dyspozycyjność w okresach spiętrzenia zadań (zakończenie kwartałów, roku kalendarzowego, budżetowego, inwentaryzacje).


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Cząstków Mazowiecki

  Grupa Inter Cars

  Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Księgowości

  Co należałoby do Twoich obowiązków:Import wyciągów księgowychObsługa kartoteki kontrahentówZakładanie rachunków bankowychObsługa księgowo -...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  Enadis sp. z o.o.

  Samodzielny Księgowy ze znajomością programu Systim

  prowadzenie księgowości i płac w programie Systim,sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności,udzielanie wsparcia...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Bogate

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

  Pracownik księgowości

  kompletowanie dokumentów,prowadzenie zapisów księgowychWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczneWykształcenie: średnie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21

 • Lokalizacja:

  Opole

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

  Staż - pracownik w dziale księgowości

  pon. - pt. 7-15Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczneWymagania inne:wykształcenie średnie ekonomiczne

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21