Our Team

Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 138880

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, maszynkę do liczenia, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na  VI piętrze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Radomiu który jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się w wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami. 


W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze  (przy wejściu głównym, obok wind).


Wejście do kompleksu budynków KWP w Radomiu mieszczących się przy ul. 11-go Listopada 37/59 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Analizuje dane zawarte w rozkazach personalnych, aktualizuje składniki w bazie płacowej i kartach uposażeń/wynagrodzeń policjantów/pracowników Policji
 • Nalicza dodatkowe należności pieniężne funkcjonariuszom i pracownikom Policji tj.. nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody uznaniowe, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne itp.
 • Na bieżąco prowadzi indywidualne karty uposażeń/wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Prowadzi egzekucje z uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Policji
 • Wystawia zaświadczenia o wysokości uposażeń/wynagrodzeń dla funkcjonariuszy/pracowników Policji jak równiez zaświadczeń Rp-7
 • Udziela policjantom i pracownikom Policji w przydzielonych do obsługi jednostkach pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
 • Archiwizuje zgromadzone dokumenty płacowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w finansach (księgowości) (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomośćprzepisów prawa (Kodeksu Pracy, Ustawy o Policji, Ustawy o podatku dochodowym, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Ustawy o słuzbie cywilnej, Ustawy o finansach publicznych)
 • Znajomość programu Office, Windows, umiejętność rozwiazywania problemów, analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Rybnik

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręg Śląski w Katowicach

  Księgowy / Kadrowy

  Opis stanowiska:prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Rybniku oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Polskie Koleje Państwowe S.A.

  Specjalista / Specjalistka w Wydziale Obsługi Kosztów w SAP RE

  Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:szczegółowa weryfikacja kompletności i poprawności opisu merytorycznego faktur/rachunków/not...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Słupsk

  Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Usługowe Indeka Iwona

  Zastępca Głównego Księgowego / Głównej Księgowej

  Opis stanowiskaPraca odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonego Dyrektora Finansowego oraz przy wsparciu kancelarii podatkowej.Ewidencja i weryfikacja...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Poznań, Grunwald

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

  Księgowa / Księgowy

  Opis stanowiska:Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT, w tym sporządzanie JPK_VAT z deklaracją oraz innych zeznań podatkowych zgodnie z aktualnymi...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj