Our Team

Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 139135

Warunki pracy

Praca w siedzibie Komendy w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Budynek instytucji jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (posiada windę, toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim). Pomieszczenia są zlokalizowane na I piętrze. Pracownik wykonuje czynności o charakterze administracyjno – biurowym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów. Realizacja zadań pod presją czasu. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze to 4300,00 zł brutto + dodatek za staż.

Zakres zadań

 • Sporządza listę płac oraz innych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.
 • Sporządza przelewy od wynagrodzeń oraz inne rodzaje płatności.
 • Prowadzi ewidencję oraz kolejność numerowania list wynagrodzeń.
 • Wydaje zaświadczenia płacowe.
 • Analizuje, weryfikuje karty wynagrodzeń.
 • Sporządza obciążenia z tytułu refundacji wydatków.
 • Sporządza do jednostki nadrzędnej zapotrzebowania na wszelkie świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 • Sporządza bieżące księgowania dokumentów metodą komputerową.
 • Rozlicza zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy.
 • Kompletuje i numeruje dokumenty.
 • Sporządza deklarację podatkową, współpracuje z właściwymi terenowo Urzędami Skarbowymi, a także uzgadniania konta 225.
 • Współpracuje z ZUS-em w ramach realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach w tym: sporządza miesięczne deklaracje rozliczeniowe, uzgadnia konta 229, sporządza PR-7; Rozlicza wpłaty składek na ubezpieczenia: zdrowotne, rentowe, emerytalne, społeczne do dnia 5 każdego miesiąca – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; Zgłasza do ubezpieczenia nowo przyjętych funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, osób na umowę zlecenie oraz członków rodzin.
 • Prowadzi windykację należności - rozliczanie zajęć komorniczych, sądowych i pozostałych – dotyczących funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz dotyczących KM PSP w Radomiu.
 • Prowadzi ewidencję syntetycznego konta 011,013,020,071,072,310.
 • Prowadzi ewidencję analitycznego konta 130, 210, 4-ki.
 • Uzgadnia saldo kont księgowych z odpowiednimi stanowiskami w Sekcji Budżetu i Rachunkowości i Wydziale Kwatermistrzowskim na koniec miesiąca.
 • Prowadzi szczegółową ewidencję analityczną dochodów budżetowych w podziale na paragrafy.
 • Prowadzi szczegółową ewidencję analityczną i syntetyczną inwestycji.
 • Prowadzi ewidencję rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, sporządza przelewy.
 • Prowadzi kasę Komendy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpracuje z bankiem.
 • Praca na programach wymaganych w jednostkach budżetowych podlegających samorządowi i koniecznych do pracy w finansach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów ekonomicznych w komórkach finansowych lub 6 lat po ukończeniu szkoły średniej ekonomicznej w komórkach finansowych.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, m. in. ustawa o finansach publicznych i rachunkowości
 • Prawo jazdy kat B
 • Podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie Pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej w księgowości
 • Umiejętność czytania i rozumienia przepisów prawnych
 • Odporność na stres; umiejętność pracy w zespole; sprawność działania; umiejętność organizacji pracy; skrupulatność; komunikatywność i kultura osobista


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Bytom

  Ecqpack Factory

  Księgowa / Księgowy - Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Twój zakres obowiązkówGłówna księgowa odpowiedzialna za prowadzenie oraz nadzór pracy działu księgowego i związane z tym obowiązki, w zakres...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gliwice

  Raven PL Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Opis stanowiska:Księgowanie faktur, dokumentów księgowych, wyciągów bankowychKontrolowanie poprawności danych dokumentów księgowych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Modlińska 17

  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

  Księgowa / Księgowy

  Siedziba Spółki: Warszawa ul. Modlińska 17 Na tym stanowisku wymagamy są od Ciebie następujące umiejętności:Prowadzenia pełnej...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Słupsk

  Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Usługowe Indeka Iwona

  Zastępca Kierownika Działu Księgowości

  Obowiązki:Wsparcie przełożonego oraz kancelarii podatkowej w wykonywanych obowiązkachEwidencja i kontrola dokumentacji finansowo-księgowejAnaliza kont...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj