Our Team

Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139431

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • długotrwała pozycja siedząca,
 • narzędzia i materiały do pracy: komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka,
 • współpraca instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,
 • praca na 3 piętrze,
 • praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,
 • brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje dowody księgowe dotyczące ewidencji rzeczowych składników majątku, umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji bilansowej jednostki;
 • uzgadnia ewidencję syntetyczną rzeczowych składników majątkowych z analityczną ewidencją tych składników prowadzoną przez odpowiednią komórkę organizacyjną jednostki;
 • dekretuje i księguje dokumenty dotyczące gospodarki magazynowej jednostki;
 • dekretuje i księguje dokumenty dotyczące sum na zlecenie i depozytowych;
 • dekretuje i księguje dowody księgowe dotyczące Funduszu Wsparcia PSP;
 • sporządza sprawozdania ze składników majątkowych będących w ewidencji bilansowej jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych, tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i umiejętność ich interpretacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu i zachowanie równowagi w sytuacjach stresogennych
 • Umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Bytom

  Ecqpack Factory

  Księgowa / Księgowy - Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Twój zakres obowiązkówGłówna księgowa odpowiedzialna za prowadzenie oraz nadzór pracy działu księgowego i związane z tym obowiązki, w zakres...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gliwice

  Raven PL Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Opis stanowiska:Księgowanie faktur, dokumentów księgowych, wyciągów bankowychKontrolowanie poprawności danych dokumentów księgowych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Modlińska 17

  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

  Księgowa / Księgowy

  Siedziba Spółki: Warszawa ul. Modlińska 17 Na tym stanowisku wymagamy są od Ciebie następujące umiejętności:Prowadzenia pełnej...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Słupsk

  Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Usługowe Indeka Iwona

  Zastępca Kierownika Działu Księgowości

  Obowiązki:Wsparcie przełożonego oraz kancelarii podatkowej w wykonywanych obowiązkachEwidencja i kontrola dokumentacji finansowo-księgowejAnaliza kont...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj