Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74723

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • samodzielne księgowanie (przy użyciu programu księgowego) prawidłowo zatwierdzonych i zadekretowanych dowodów księgowych oraz sporządzanie sprawozdań w obszarze powierzonych czynności;
 • samodzielne opracowywanie poprzez dekretację dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych wraz z obsługą właściwych kont pozabilansowych; monitorowanie należności i ich egzekucja;
 • samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i wyposażenia oraz sporządzanie tabel amortyzacyjnych;
 • sporządzanie zestawień i analiz z zakresu wykonania dochodów, przychodów, wydatków i kosztów urzędu;
 • obsługa systemu TREZOR w zakresie dysponenta III stopnia oraz systemu księgowego; współpraca przy sporządzaniu przelewów w programie NBE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Wiedza: znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, zasadach rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 • Kompetencje: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, inicjatywa,
 • Umiejętności: pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów TREZOR, QnT, NBE.
APLIKUJ TERAZ