Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77656

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymuszona pozycja ciała, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumenty finansowo-księgowe związane z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje) oraz materiałów,
 • Księguje dokumenty finansowo-księgowe z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje) oraz materiałów przy wykorzystaniu obowiązujących w jednostce programów finansowo-księgowych,
 • Realizuje wnioski zawarte w sprawozdaniach inwentaryzacyjnych m. in. poprzez księgowanie stwierdzonych niedoborów i nadwyżek,
 • Sporządza okresowe zestawienia, specyfikacje środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie ewidencji księgowej,
 • Przygotowuje dane do rocznego sprawozdania finansowego z zakresu stanu i ruchu podstawowych środków trwałych (bilans jednostki) i statystycznego w oparciu o wytyczne Ministra Finansów,
 • Prowadzi ewidencję przyjmowanych darowizn rzeczowych w jednostce oraz sporządza kwartalne informacje o przyjętych darowiznach dla jednostki nadrzędnej,
 • Prowadzi ewidencję wniosków, upoważnień i odwołań dotyczących dostępu do informatycznych baz danych,
 • Przygotowuje dokumenty księgowe do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

   Podobne oferty pracy

  • Lokalizacja:

   Wrocław

   COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

   Senior Payment Accountant

   Automatic payment runSuppliers manual payment processingCiti supplier paymentsOutgoing payments booking to GL or vendor accountsPreparation of booking...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Szczecin

   Metro Services PL Sp. z o.o.

   Senior Accountant (General Accounting)

   General duties:responsibility for performing tasks within a selected accounting area (GA),process optimization in the GA area,supporting team members in...

   Szczegóły

   Dodane: wczoraj

  • Lokalizacja:

   Szczecin

   Metro Services PL Sp. z o.o.

   Internal Control Finance Specialist

   Czym będziesz się zajmować?przeprowadzanie kontroli wewnętrznej procesów z zakresu różnych obszarów księgowych,testowanie projektowanych kontroli oraz...

   Szczegóły

   Dodane: wczoraj

  • Lokalizacja:

   Wrocław

   COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

   Senior AP Accountant with German

   Checking invoices correctness and contacting with vendors to explain incorrect invoices.Responding to all queries from vendors and local finance.PO invoices...

   Szczegóły

   Dodane: 2021-05-13