Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 84761

Warunki pracy

Praca biurowa przy wykorzystaniu dokumentacji oraz sprzętu komputerowego. Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza dowody materiałowe, w celu umożliwienia wydania lub przyjęcia rzeczowych aktywów majątku z lub do magazynów STM.
 • Księguje dowody materiałowe w urządzeniach ewidencyjnych, karty materiałowe itp. W celu zaktualizowania stanów faktycznych rzeczowych aktywów majątku w magazynach STM i będących w użytkowaniu.
 • Prowadzi podstawowe i pomocnicze urządzenia ewidencyjne, w celu określenia stanów faktycznych rzeczowych aktywów majątku w magazynach STM i komórkach zaopatrywanych.
 • Uzgadnia ewidencję księgową z ewidencją główną WTM MOSG, ewidencją magazynową oraz ewidencją komórek zaopatrywanych, w celu porównania stanów ewidencyjnych z faktyczną ilością rzeczowych aktywów majątku.
 • Opisuje otrzymane rachunki i faktury oraz sporządza protokoły przyjęcia, w celu zaprzychodowania zakupionego sprzętu i materiałów do magazynów STM.
 • Wykonuje pisma i sprawozdania, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów, wytycznych i poleceń przełożonych.
 • Na podstawie urządzeń ewidencyjnych dokonuje wyceny rzeczowych aktywów majątku na arkuszach spisu z natury, w celu określenia wartości inwentaryzowanego mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Znajomość zasad księgowania oraz obsługi edytorów tekstu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów materiałowych w SG
 • Znajomość nazewnictwa technicznego z zakresu techniki okrętowej i specjalnej (sprzęt i urządzenia)
 • Obsługa podstawowego sprzętu biurowego
APLIKUJ TERAZ