Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87572

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje, dekretuje i na bieżąco księguje dokumenty finansowo-księgowe z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oraz Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policyjnych przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego,,
 • Sporządza umowy pożyczek przyznanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom uprawnionym,
 • Monitoruje na bieżąco zobowiązania z tytułu pożyczek przydzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Monitoruje na bieżąco zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Przekazuje informacje o udzielonych pożyczkach osobom uprawnionym do sekcji do spraw wydatków osobowych,
 • Opracowuje projekty regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i decyzji o powołaniu i zmianach osobowych w składzie komisji do spraw gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i komisji do spraw gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą uzgodnień regulaminu z zakładowymi związkami zawodowymi,
 • Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej
 • Dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o związkach zawodowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Umiejętności: stosowania prawa, obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Schindler Polska Spółka z o.o.

  Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

  Przygotowywanie zestawień i raportów NBP, GUS i innychPrzygotowywanie deklaracji dot. podatku u źródła oraz sprawozdań IFTWsparcie w przygotowaniu...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Lublin

  Schindler Polska Spółka z o.o.

  Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

  Przygotowywanie zestawień i raportów NBP, GUS i innychPrzygotowywanie deklaracji dot. podatku u źródła oraz sprawozdań IFTWsparcie w przygotowaniu...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Schindler Polska Spółka z o.o.

  Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

  Przygotowywanie zestawień i raportów NBP, GUS i innychPrzygotowywanie deklaracji dot. podatku u źródła oraz sprawozdań IFTWsparcie w przygotowaniu...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Schindler Polska Spółka z o.o.

  Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

  Przygotowywanie zestawień i raportów NBP, GUS i innychPrzygotowywanie deklaracji dot. podatku u źródła oraz sprawozdań IFTWsparcie w przygotowaniu...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj