Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 88285

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne ( brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczania higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość w zakresie wydatków budżetowych Izby w tym min.: prowadzi ewidencję i dokumentacje księgową, księguje dokumenty i dowody księgowe
 • Przestrzega procedur i przepisów wynikających z zasad rachunkowości
 • Realizuje plan finansowy pod względem wykonawczym na podstawie ksiąg rachunkowych
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty do archiwizacji zgodnie z przyjętymi procedurami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Podstawowa wiedza w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ