Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gostyń
Ogłoszenie o naborze Nr 125910

Warunki pracy

pomieszczenie biurowe, oświetlenie  naturalne i sztuczne, obsługa  komputera, obsługa  kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Monitorowanie wydatków określonych w planach finansowych podanych przez KWP w Poznaniu
 • Sporządzanie wykazów dodatkowych należności dla policjantów i pracowników cywilnych : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, ryczałt z tytułu przeniesienia, dopłaty do wypoczynku, równoważnik na wyżywienie, pomoc finansowa na zakup lokalu itp.
 • Opracowanie poleceń wyjazdów służbowych- delegacji dla policjantów i pracowników cywilnych: naliczanie kosztów poniesionych w związku z wyjazdem służbowym
 • Sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym
 • Wypełnianie deklaracji o podatek od nieruchomości
 • Prowadzenie ewidencji wydawanych wniosków
 • Wprowadzanie do systemu wezwań do zapłaty za pobyt w PDOZ
 • Obsługa ubezpieczeń grupowych na życie
 • Obsługa wniosków do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego administracja lub komórka finansowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ