Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 139428

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.
 • Możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, miejsce pracy na 3 piętrze, brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi pod względem materiałowo - finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencę mienia i rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu uzbrojenia, krg kulturalno - oświatoweg, sportowo - szkoleniowego i materiałów biurowych;
 • prowadzi ewidencję planu finansowego, wydatków bydżetowych oraz wydatków dokonywanych ze środków pochodzących z funduszu celowego m.in.: Fundusz Wsparcia SG, Frontex, FAMI w układzie zadaniowym oraz prowadzi monitoring stopnia realizacji wydatków zrealizowanych w ramach otrzymanych planów i limitów finansowych;
 • przypisuje wydatki do poszczególnych podzadań i działań z wykorzystaniem zatwierdzonych przez komendanta oddziału kluczy podziałowych lub poprzez przypisywanie wydatku bezpośrednio do wskazanego działania budżetu zadaniowego;
 • prowadzi rejestry dowodów materiałowych na dokumenty przychodowe, dokumenty rozchodowe, dokumenty inne stanowiące dowody wydania/przyjęcia (asygnaty) tzw. przerzutowe między komórkami zaopatrującymi jednostki organizacyjne w zakresie rzeczowych składników majątku, które nie zmieniają ogólnego stanu oraz inne dokumenty;
 • sprawdza i przygotowuje do rozliczenia i księgowania w urządzeniach ewidencyjnych faktury i rachunki z realizacji usług i dostaw w zakresie sprzętu i uzbrojenia, materiałów biurowych, kulturalno - oświatowych oraz w zakresie szkolenia i wychowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjnyc)
 • Umiejętność analiztycznego myślenia oraz współpracy
 • Komunikatywnosć i kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz Straży Granicznej


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

  Senior Accountant in Finance

  Specifically, you will:Contribute to a performance-driven culture within the O2C department by handling credit control processes.Manage major accounts...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Poznań

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Starszy księgowy

  księgowanie wydatków według standardów US GAAP; Księgowość US GAAP dla odpowiednich płatności AP i bankowych.Procedury przedksięgowe, takie jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

  Senior Accountant - Account to Report

  We are looking for candidate for the position of Senior Accountant in Accounts to Report - Accounting Operations 1 Team. About the jobAre You interested in...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-17

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  Starszy księgowy

  Warunki pracyPraca administracyjno - biurowa.Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: budynek I piętrowy bez windy, nieprzystosowany...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-16