Our Team

Starszy specjalista ds. konsolidacji sprawozdań finansowych

Praca: Starszy specjalista ds. konsolidacji sprawozdań finansowych

Jeżeli chcesz pracować w międzynarodowej firmie, która stawia na dynamiczny rozwój, innowacyjność
i technologię dołącz do Grupy APS Energia. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:


Starszy specjalista ds. konsolidacji sprawozdań finansowych
Miejsce pracy: Stanisławów Pierwszy k/ Warszawy


Główne obowiązki:
 • Weryfikacja poprawności pakietów konsolidacyjnych spółek Grupy na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF.
 • Uzgadnianie wzajemnych transakcji realizowanych pomiedzy Spółkami wchodzącymi w skład Grupy, w tym uzgadnianie rozrachunków wewnatrzgrupowych, wprowadzanie korekt konsolidacyjnych.
 • Współpraca z audytorami oraz działami księgowości spółek zależnych.
 • Przygotowywanie śródrocznych i Rocznych Raportów Okresowych, informacji i raportów finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Grupy Kapitałowej.
 • Usprawnianie procesów raportowania wyników finansowych.
 • Współpraca z zespołami księgowymi spółek wchodzących w skład Grupy w zakresie raportowań ich wyników finansowych (prawidłowości wprowadzania danych do systemu konsolidacyjnego, sporządzania pakietów, bieżąca komunikacja).
 • Współpraca z innymi jednostkami spółki dominującej i spółkami zależnymi, w tym zagranicznymi w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych do konsolidacji oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i Raportów Okresowych. Udział w pracach związanych z zamknięciem okresów sprawozdawczych.
 • Uczestnictwo w aktualizacji polityk rachunkowości oraz innych procedur księgowych w Grupie kapitałowej.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii lub pokrewne.
 • Znajomość sprawozdawczości finansowej i zasad konsolidacji sprawozdań finansowych.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Szczególnie mile widziana znajomość specyfiki wymagań sprawozdawczych w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie.
 • Znajomość zasad rachunkowości (MSSF). Mile widziana znajomość zasad rachunkowości obowiązujących w krajach byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Rosji i Kazachstanie.
 • Praktyczna znajomość MS Excel. Znajomość programów XL COMARCH będzie dodatkowym atutem.
 • Mile widziana znajomość języka rosyjskiego.
 • Rzetelność w wykonywaniu zadań i zdolność do pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność.
Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, ul. Strużańska 14.
Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO , w celu realizacji procesu rekrutacji. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych.
Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych, ale mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym. Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowy przedłużony przez okres przewidziany przez przepisy.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych .
APLIKUJ TERAZ