Our Team

Starszy specjalista ds. wierzytelności

Praca: Starszy specjalista ds. wierzytelności

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 
Obecnie do Departamentu Finansowego w UDT w poszukujemy osoby na stanowisko:

Starszy specjalista ds. wierzytelności
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 382.1/DF/10/2022
Kluczowe obowiązki:
 • Windykacja sądowa i komornicza.
 • Prowadzenie spraw objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.
 • Kontakt z syndykami masy upadłościowej, likwidatorami, doradcami restrukturyzacyjnymi w zakresie należności powstałych po ogłoszeniu upadłości lub likwidacji podmiotu.
 • Analiza należności kontrahentów.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, prawo.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w dziale finansowym, prawnym.
 • Znajomość przepisów KPC, KC, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne.
 • Umiejętność redagowania pism.
 • Znajomość programów klasy ERP.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Samodzielność, asertywność, komunikatywność, myślenie analityczne.
 • Elastyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ