Our Team

Starszy Specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Wydziale do spraw Kadr i Płac, w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Praca: Starszy Specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Wydziale do spraw Kadr i Płac, w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy Specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Wydziale do spraw Kadr i Płac, w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Miejsce pracy: Warszawa, biuro w centrum Warszawy
Nr ref.: 11/2024
Dołącz do CUPT!

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY

Podstawowe obowiązki:
 • Współuczestnictwo w zadaniach bieżących Wydziału, w tym prowadzeniu spraw płacowych z zakresu sporządzania list płac, rozliczania list płac na źródła finasowania.
 • Współudział w tworzeniu procedur, zarządzeń i regulaminów.
 • Wprowadzanie danych do informatycznego systemu kadrowo – płacowego.
 • Współudział w procesie realizacji zamówień w CUPT, weryfikacja zamówień pod względem kadrowo-płacowym, zgłaszanie uwag.
 • Przygotowywanie i kontrola zestawień na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne CUPT.
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych w związku z realizacją obowiązków.
 • Realizacja celów i zadań odpowiednio do zajmowanego stanowiska z zastosowaniem zasad kontroli zarządczej.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, zgodnie z poleceniem przełożonego.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Starszego Specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty/Eksperta.
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność obsługi informatycznych systemów kadrowo-płacowych i/lub księgowych.
 • Umiejętność naliczania i rozliczania list płac.
 • Umiejętność obsługi Microsoft Office, w tym m in. w zakresie Word, Excel, PowerPoint,
 • Znajomość rozliczeń projektów międzynarodowych.
Wymagane kompetencje:
 • Dobra organizacja pracy.
 • Staranność i jakość pracy.
 • Umiejętność analizy i interpretacja danych.
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy przy realizowanych zadaniach.
 • Komunikacja.
 • Współpraca.
 • Zorientowanie na realizację zadań i osiąganie celów.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia.
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach.
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1465).
 • List motywacyjny.
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.” 
......................................................
Podpis kandydata do pracy
 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
………………………………………
Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 15 marca 2024


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Milanówek

  MPM agd S.A.

  Specjalista do działu kadr i płac

  Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowejProwadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracyAdministrowanie urlopami pracowniczymi i zwolnieniami...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

  Specjalista ds. kadr i płac

   Pracując jako Specjalista ds. kadr i płac będziesz odpowiedzialny za cały proces związany zarówno z administracją kadrową jak i naliczaniem...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-13

 • Lokalizacja:

  Łomianki, ul. Łąkowa 52a

  Abramis Sp. z o.o.

  Specjalistka / Specjalista ds. kadr i płac

  Zakres obowiązków:sporządzanie list płac dla pracownikówrozliczanie umów cywilno-prawnychprowadzenie administracji personalnejsporządzanie dokumentacji...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-11

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Polskie Koleje Państwowe S.A.

  Specjalista / Specjalistka w Wydziale Obsługi Kadrowo-Płacowej

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:kompleksową obsługę kadrowo-płacowa Pracowników spółki,prowadzenie dokumentacji...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-11