Our Team

Starszy Specjalista Główny Specjalista w Departamencie Informatyki

Praca: Starszy Specjalista Główny Specjalista w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista Główny Specjalista w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/01/21

Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej projektów


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

Prowadzenie budżetu IT:

 • Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych IT oddzielnie w podziale na zadania i zasoby projektowe;
 • Prognozowanie, monitorowanie i rozliczanie budżetu IT (analiza i raportowanie z baz danych, zwalnianie środków, itp.);
 • Klasyfikacja środków finansowych w ramach budżetu IT;
 • Udzielanie niezbędnych informacji i wydawanie opinii w zakresie tworzenia i realizacji budżetu IT (porady eksperckie);
 • Zapewnienie wiarygodnych i kompletnych danych oraz informacji źródłowych niezbędnych do sporządzania sprawozdań dla instytucji nadzorujących (NiK, MRiRW, US);
 • Uzgadnianie zakresu finansowego dokumentów przetargowych;
 • Analiza procesów i tworzenie procedur finansowych;
 • Przygotowanie sprawozdawczości finansowej z realizacji projektów IT.
 • Kontrola merytoryczna, finansowa i formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych o charakterze rozliczeniowym;

Realizacja zakupów IT:

 • Prowadzenie zakupów do 30 tys. EURO (RFI, wniosek, zamówienie);
 • Opracowywanie Wniosków oraz Załącznika do Wniosku dla zakupów powyżej 30 tys EURO;
 • Uzgadnianie zrealizowanych kwot płatności dla poszczególnych pozycji budżetowych z osobą odpowiedzialną za przygotowanie planów finansowych DI;
 • Raportowanie w zakresie zrealizowanych zakupów oraz projektów IT wdrażanych przez DI;
 • Analiza zastosowania klauzul społecznych;
 • Współtworzenie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zakupów IT.

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej dwuletni udokumentowany staż pracy
 • Doświadczenie zawodowe: w obszarze planowania budżetowego w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • Znajomość procesu tworzenia i realizacji budżetu
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej
 • Umiejętność analizowania informacji

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Preferowane kierunki wykształcenia: ekonomia, finanse, rachunkowość
 • Samodzielność
 • Rzetelność i sumienność
 • Odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ