Our Team

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Praca: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SS/GS/DRK/01/24
Główne zadania:
 • pełnienie funkcji opiekuna wybranych Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w tym:
  • rozliczanie i monitorowanie zawartych umów o udzielenie wsparcia;
  • weryfikacja wniosków o płatność, rekomendowanie płatności;
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie;
  • raportowanie nieprawidłowości w ramach realizowanych projektów;
  • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
  • udział w spotkaniach z przedstawicielami rad sektorowych oraz przygotowywanie materiałów na spotkania.
 • przygotowanie i aktualizacja aktów prawnych oraz dokumentów programowych do Programu Europejskie Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS);
 • udział w procesie wyboru i oceny rad sektorowych ds. kompetencji w FERS;
 • ocena wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w trybie konkurencyjnym/niekonkurencyjnym w FERS;
 • przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych i sprawozdań z zadań sekcji;
 • wprowadzanie zmian i aktualizacja procedur wewnętrznych;
 • Obsługa Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w PO WER 2014-2020 (SOWA) oraz SL2014/CST2021.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z  realizacją projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE (min. 3 lata dla Głównego Specjalisty);
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych UE;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • umiejętność wyszukiwania informacji i szybkiego uczenia się;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność doskonałej organizacji pracy.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wykształcenie wyższe w specjalnościach związanych z prawem, ekonomią, administracją lub finansami;
 • doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w Instytucji Pośredniczącej;
 • znajomość Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • dobra znajomość systemu informatycznego SL2014.
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • premię regulaminową
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • szkolenia
 • atrakcyjną lokalizację
 • wydarzenia integracyjne
 • programy socjalne
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.