Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126883

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje, nalicza i rozlicza podróże krajowe i zagraniczne. Przygotowuje dokumenty do banków w celu wypłaty środków na delegację zagraniczną. Przygotowuje dokumenty do wypłaty zaliczek, przelewy do NBP. Księguje rozliczenia delegacji.
 • Kontroluje wydatki i zaangażowanie środków finansowych na delegacje krajowe i zagraniczne, współpracuje z komórkami MI w tym zakresie. Analizuje rozrachunki z pracownikami.
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań, w tym sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym, rozlicza wydatki i należności nie będące wynagrodzeniami za pracę i kontroluje terminowość realizowanych zobowiązań.
 • Obsługuje przepływy finansowe, w tym: wystawianie poleceń przelewów na podstawie otrzymanych dokumentów oraz przekazywanie polecenia przelewów do zatwierdzenia osobom upoważnionym zgodnie z bankową „Kartą wzorów podpisów”.
 • Przygotowuje zestawienia finansowe o różnym stopniu szczegółowości.
 • Przygotowuje projekty pism na temat występujących nieprawidłowości w weryfikowanych dowodach.
 • Bierze udział w pracach dotyczących ustalania i aktualizacji procedur, zasad ewidencji księgowej.
 • Prowadzi rejestr i sprawuje kontrolę nad wykonaniem w zakresie ubezpieczenia pracowników podczas wyjazdów zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość regulacji w zakresie RODO,
 • organizacja pracy i zorientowanie osiąganie celów,
 • skuteczna komunikacja.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki pracy:praca biurowa w siedzibie urzędu,użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).Miejsce i otoczenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-27

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-13

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca pod presją czasu – wynikająca z zadań koordynacyjnych,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-06

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyBudynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-05