Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132477

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Obsługuje pod względem finansowym umowy o objęcie wsparciem przedsięwzięcia oraz porozumienia o realizacji inwestycji w ramach KPO, w tym m.in. sprawdza dostępność środków w planie finansowym oraz w budżecie umowy/porozumienia, sporządza zlecenia wypłat środków na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia, uzgadnia dane do sprawozdań w zakresie KPO, opiniuje pod względem finansowym projekty umów i aneksów w celu sprawnej realizacji KPO.
 • Monitoruje wykonywanie budżetów poszczególnych przedsięwzięć KPO, z użyciem pomocniczego systemu monitorowania finansowego, w tym zasila system w niezbędne dane, w celu zapewnienia zgodności ponoszonych wydatków z planem KPO.
 • Współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju, w szczególności w zakresie zgłaszania zapotrzebowania na środki i składania zleceń wypłaty środków na rzecz uprawnionych podmiotów, w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięć i inwestycji KPO.
 • Uczestniczy w opracowywaniu materiałów do planowania budżetu w zakresie KPO.
 • Uczestniczy w opracowywaniu informacji opisowych dla Ministra Finansów oraz innych instytucji z realizacji planu KPO.
 • Wykonuje zlecenia wypłaty jednostek podległych i departamentów merytorycznych Ministerstwa Zdrowia (MZ) dotyczących przekazania środków finansowych.
 • Współpracuje z departamentami merytorycznymi MZ i jednostkami podległymi realizującymi przedsięwzięcia i inwestycje KPO oraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwem Finansów w zakresie zadań obsługiwanych przez Wydział.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i aktualizacji procedur dotyczących wdrażania KPO w zakresie zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu środków publicznych lub w obszarze finansów, rachunkowości lub pracy w komórkach analitycznych lub statystycznych
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność myślenia analitycznego
 • rzetelność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • umiejętność pracy w zespole


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Stowarzyszenie SIEMACHA

  Księgowy / Księgowa

  Opis stanowiska:prowadzenie ewidencji księgowej zadań publicznych i projektów,uzgadnianie ewidencji księgowej,rozliczanie zadań publicznych,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Mirków

  ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o.

  Księgowy / Księgowa

  Obowiązki:Prowadzenie pełnej księgowości spółki (księgi rachunkowe) zgodnie z Ustawą o RachunkowościTerminowe dekretowanie i księgowanie oraz...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście, Blisko stacji metra Centrum Nauki Kopernik, Stacji W

  Biuro Podrozy IMPULS

  Księgowa / Księgowy

  rozliczanie transakcji kartami kredytowymirozliczanie transakcji na rozrachunkachksięgowanie RMKksięgowanie amortyzacjiuzgadnianie kont zobowiązań i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  EBS BUD Sp. z o.o.

  Księgowa

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:Dekretowanie i  księgowanie dokumentów,Analiza zapisów na kontach księgowych,Potwierdzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj