Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135703

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna biurowo-administracyjna,


- praca w siedzibie urzędu,


- stałe godziny pracy (8.15 - 16.15)


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- urządzenia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,


- budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych jednak występują ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się (korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda.

Zakres zadań

 • Przygotowuje sprawozdawczość miesięczną, kwartalną, półroczną oraz roczną celem prawidłowego wykonania planu finansowego Biura w układzie paragrafowym jak i zadaniowym.
 • Dokonuje zmian limitu finansowego BŁil KGSG oraz projektu planu/ planu częściowego rzeczowo- finansowego Biura, zarówno w zakresie wewnętrznych korekt Biura, jak również na podstawie otrzymywanych korekt od Głównego Księgowego KGSG celem zapewnienia prawidłowej realizacji (zgodności) planu z realizowanymi wydatkami.
 • Przygotowuje wystąpienia na podstawie otrzymanych danych oraz informacji z wydziałów merytorycznych Biura - z wnioskami o dokonanie zmian w limitach finansowych Biura celem zabezpieczenia w planie dodatkowych potrzeb komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych SG.
 • Opracowuje w oparciu o materiały otrzymane z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz komórek organizacyjnych materiały planistyczne oraz projekty planów wydatków BŁil KGSG na dane lata budżetowe w układzie paragrafowym oraz zadaniowym celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania (ciągłości) pionu łączności i informatyki.
 • Obsługuje dowody księgowe oraz wystawia faktury ѴАТ związane z refundacją kosztów za transmisję danych, dostępem do internetu oraz dostępem do publicznej sieci telefonicznej PSTN, na podstawie zawartych porozumień z zewnętrznymi firmami/instytucjami publicznymi celem właściwego rozliczenia zapisów porozumienia.
 • Przygotowuje harmonogramy, korekty oraz sprawozdania z realizacji ustawy „Program modernizacji Policji, SG, PSP i SOP w latach 2022-2025” w zakresie przedsięwzięcia „Zakup lub wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” celem prawidłowej realizacji ujętych zadań BŁil KGSG.
 • Prowadzi harmonogram wydatków budżetowych Biura oraz dokonuje jego bieżącą aktualizację a następnie przekazuje, zgodnie z obowiązującymi terminami, w ujęciu miesięcznym jak i dwumiesięcznym prognozy, zapotrzebowań na środki finansowe do Biura Finansów KGSG celem zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych umów, zamówień.
 • Uzgadnia, na koniec każdego okresu sprawozdawczego, zrealizowane wydatki budżetowe w układzie paragrafowym jak i zadaniowym celem zapewnienia zgodności ponoszonych wydatków z planem finansowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w dziale księgowym, finansowym w zakresie planowania budżetu oraz jego wykonania, opracowywania sprawozdań, analiz pod kątem finansowym
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o Straży Granicznej oraz przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia
 • Kreatywność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Dobra organizacja pracy i dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie o profilu finanse i rachunkowość
 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, sporządzania sprawozdań
 • Znajomość przepisów dot. ochrony informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej
 • Język angielski na poziomie B1-B2
 • Umiejętność pracy w zespole
 • punktualność i dyspozycyjność
 • inicjowanie nowych rozwiązań celem usprawnienia wykonywanych zdań


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Lublin

  BA Gruppen

  Księgowy / Księgowa z j. norweskim

  Praca jest w 100% zdalna lub w biurze w LublinieJeśli lubisz język norweski i szukasz ciekawego miejsca do pracy zdalnej lub stacjonarnej – zapraszamy....

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Stowarzyszenie SIEMACHA

  Księgowy / Księgowa

  Opis stanowiska:prowadzenie ewidencji księgowej zadań publicznych i projektów,uzgadnianie ewidencji księgowej,rozliczanie zadań publicznych,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Radom

  Polski Tytoń S.A.

  Księgowa / Księgowy

  Wykształcenie minimum średnieBiegła znajomość zagadnień księgowych, finansowych oraz ustawy o rachunkowościObsługa komputera (Word,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  NES Global Talent

  Księgowa / Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowychPotwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiPrzygotowywanie przelewów bankowychTworzenie bilansów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj