Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137188

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą po godzinach na wniosek i za zgodą pracodawcy

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje na odpowiednich kontach dowody księgowe, w tym głównie wyciągi bankowe środków europejskich, dochodów budżetowych i ZFŚS, rozlicza rozrachunki należności i zobowiązań oraz uzgadnia salda kont księgowych celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu
 • dokonuje analizy prawidłowości obrotów i sald kont księgowych na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej w celu zapewnienia rzetelności i wiarygodności ksiąg rachunkowych. Uzgadnia z komórkami organizacyjnymi PAA monitoring wydatków, a także co miesiąc weryfikuje wykonanie wydatków, celem nadzoru planu, zaangażowania i zrealizowanych wydatków według stosowanych słowników
 • sporządza sprawozdanie roczne w układzie zadaniowym RB-BZ1 zarówno w aplikacji „BUZA”, jak również w systemie EZD PUW, celem dochowania terminu sprawozdawczości w układzie zadaniowym
 • obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa „Trezor” jako użytkownik i administrator oraz aplikację „BUZA” Ministerstwa Finansów w celu terminowej realizacji zadań
 • opiniuje pod względem finansowym projekty umów, angażuje umowy, wnioski i inne dokumenty funkcjonujące w jednostce – w celu zabezpieczenia środków i prawidłowego rozliczenia planu wydatków
 • sporządza informacje/notatki/wyjaśnienia/ i tworzy odpowiedzi w sprawach dotyczących budżetu w zakresie realizowanych zadań w ramach prowadzonych kontroli finansowych, w tym NIK - w celu przedłożenia prawidłowych danych wynikających z ewidencji księgowej
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w ramach realizowanych zadań po zakończeniu okresu przechowywania w komórce, w tym również w elektronicznym obiegu zarządzania dokumentami, w celu zgodności i prawidłowości działania z przepisami prawa w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu organizacji funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MsOffice: Word, Excel, Outlook, Power Point oraz Internet)
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie systemu finansowo-księgowego
 • Przeszkolenie z zakresu systemu obsługi budżetu państwa TREZOR
 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
 • Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych
 • Znajomość obsługi programu TREZOR oraz bankowości elektronicznej NBP


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Mokotów

  Dwa Plus Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Księgowanie faktur zakupu towarów (importowe), faktur wewnątrzwspólnotowych, kosztowych pozostałych;Księgowanie wyciągów bankowych;Rozliczanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście

  EMTAX Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy do Biura Rachunkowego

  Opis stanowiskaTerminowe i prawidłowe prowadzenie Ksiąg Handlowych.Księgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych prowadzonych firm.Identyfikacja problemów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  MOTOKARIERA S.C.

  Księgowa / Księgowy

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:Przygotowywanie deklaracji podatkowych. Weryfikacja dokumentów księgowych zgodnie z...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Mińsk Mazowiecki

  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

  Księgowy

  wg programu stażuPraca w godzinach 8-16Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczneUprawnienia: odporność na...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj