Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138081

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje finansowo-księgową części 27 oraz Funduszy Celowych w zakresie dotacji, w tym analizuje dokumentacje księgową, dokonuje kontroli formalno- rachunkowej oraz weryfikacji zgodności przedstawionej dokumentacji z planem rzeczowo-finansowym dysponenta części oraz Funduszy Celowych
 • Zapewnia obsługę dotacji w zakresie części 27 oraz Funduszy Celowych w tym przeprowadza weryfikacje umów oraz wniosków, prowadzi rejestr udzielonych dotacji, monitoruje płatności w stosunku do ustalonych umową harmonogramów przekazywania transz, ewidencjonuje rozliczenie realizowanych umów kontrolując przy tym terminowość zwrotu dotacji
 • Formułuje finansowe oceny wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z budżetu części 27 i budżetu Funduszy Celowych w celu poprawnego rozliczenia udzielonych dotacji
 • Prowadzi obsługę rachunków bankowych części 27 – informatyzacja oraz Funduszy Celowych w NBP oraz BGK, w tym przygotowuje i wykonuje operacje na rachunkach bankowych, monitoruje stan środków na rachunkach bankowych, wprowadza i ewidencjonuje Zlecenia Płatności oraz sporządza zapotrzebowania na środki, obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Trezor
 • Opracowuje wykaz jednostek, którym udzielono dotacji z części 27 Informatyzacja oraz Funduszy Celowych
 • Monitoruje i weryfikuje salda kont rozrachunkowych w zakresie dotacji, przygotowuje upomnienia zgodnie z trybem postępowania egzekucyjnego w administracji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w zakresie rachunkowości i finansów

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi; ustawy o rachunkowości; ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz organizacji i działań MC
 • Znajomość programu Excel
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego, systemu bankowości elektronicznej oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Poznań, Stare Miasto

  MDM-DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

  Specjalista ds. kalkulacji

  Główne obowiązki:wykonywanie, opracowywanie oraz analiza kalkulacji produkcji opakowań papierowych,aktualizowanie baz danych w zakresie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Zamieniecka

  Modus Sp. z o.o. Sp. Kom.

  Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń procesów sprzedaży - branża energetyczna

  Zakres obowiązków:Wdrażanie oraz realizacja zadań wynikających z procesów zawierania i rozliczania umów w kanale B&B.Wsparcie procesu zmiany sprzedawcy...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-11

 • Lokalizacja:

  Piwniczna-Zdrój

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

  Technik rachunkowości

  Obsługa sekretariatu i centrali telefonicznej. Rozliczanie rozmów telefonicznych. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie dokumentacji druków...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-10

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

  Główny specjalista / Główna Specjalistka w Dziale Finansowym

  Twój zakres obowiązków:Kontrola formalno-rachunkowa  dowodów księgowych zgodnie z przepisami podatkowymi i wymogami ustawy o rachunkowości;Księgowanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-07