Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138440

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w przypadku unikania opodatkowania w zakresie innych podatków niż podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów (przychodów) wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fiz. oraz ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w ramach ww. postępowań.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wydawania opinii zabezpieczających (ich zmiany, uchylenia) oraz wydawania decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, które jest jednym z elementów uszczelniania systemu podatkowego.
 • Opiniuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i środków ograniczających umowne korzyści.
 • Bierze udział w identyfikowaniu struktur agresywnego planowania podatkowego, jak również udział we współpracy międzynarodowej z administracjami podatkowymi innych krajów w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
 • Prowadzi postępowania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wszystkich źródeł określonych w ustawie, podatku dochodowego od osób prawnych, innych podatków oraz podatków i opłat lokalnych (z wyłączeniem podatku od towarów i usług), jak również współpracuje w tym zakresie z innymi Wydziałami Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.
 • Opracowuje w zakresie prowadzonych spraw odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub finanse i rachunkowość lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ogólna prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, CIT, PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość prawa gospodarczego