Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139311

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym, w tym ewidencję wynagrodzeń.
 • Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Prowadzi ewidencje księgową, składa zapotrzebowania na środki, wprowadza zlecenia płatności oraz sporządza okresowe sprawozdania z zakresu realizacji planu rozwojowego (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności).
 • Prowadzi ewidencję księgową oraz dokonuje bieżących analiz w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzi ewidencję księgową sum depozytowych, przygotowuje przelewy w zakresie zgromadzonych wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, obsługuje system NBPCollect.
 • Prowadzi wartościową ewidencję księgową składników majątkowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dokonuje okresowych uzgodnień składników majątkowych, współpracując w tym zakresie z pracownikami komórki organizacyjnej właściwej do spraw administracyjnych.
 • Prowadzi rejestry VAT: zakupów i sprzedaży, wystawia faktury w zakresie sprzedaży usług przez Ministerstwo, księguje zdarzenia gospodarcze dotyczące podatku VAT oraz sporządza i przekazuje do Urzędu Skarbowego deklaracje i pliki JPK VAT oraz prowadza rozliczenia w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (Działy I, III oraz IV)
 • znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu podatku od towarów i usług VAT
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • rzetelność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  Specjalista ds. zobowiązań

  - wykonywanie codziennych czynności transakcyjnych dotyczących obszaru zobowiązań spełniając pomiary SLA/KPI i przestrzeganie znormalizowanego krajobrazu...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-17

 • Lokalizacja:

  Świdnica

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

  Technik rachunkowości

  WEDŁUG WNIOSKUWymagania inne:

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

  Główny specjalista

  Warunki pracyPraca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca wysiłku statycznego.Duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-07

 • Lokalizacja:

  Poznań, Grunwald

  Webmetric Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

  Twoja Praca:Kompleksowa obsługa systemu Comarch ERP Optima: od wystawiania faktur, przez aktualizację danych kontrahentów, po rozliczanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-01