Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139267

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w warunkach wzmożonego stresu,
 • praca pod presją czasu,
 • zagrożeniem odpowiedzialnością w trybie ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Dokonuje ewidencji w systemie finansowo-księgowym FT-FK dokumentów źródłowych (m.in. faktur, not, rachunków, wyciągów bankowych, raportów kasowych, rozliczeń kosztów delegacji, list wynagrodzeń) w zakresie wydatków budżetowych oraz sporządza wewnętrzne dokumenty księgowe - zgodnie z obowiązującą Polityką (zasadami) rachunkowości oraz przepisami ogólnymi, polegającymi na sprawdzeniu prawidłowości danych zawartych w dokumencie źródłowym, właściwym wskazaniu kont księgowych w zakresie kosztów, rozrachunków i wydatków oraz wprowadzeniu danych do systemu finansowo-księgowego.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe miesięczne i roczne z planu wydatków budżetowych, zobowiązań budżetowych oraz z wykonania planu wydatków, wraz z wprowadzeniem sprawozdań do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR.
 • Przygotowuje przelewy z tytułu płatności wobec kontrahentów w systemie elektronicznej bankowości NBP, polegające na kontroli terminu płatności dokumentów, właściwym wskazaniu rachunku bankowego, z którego realizowany jest przelew oraz rachunku bankowego kontrahenta, kontroluje przekazywaną kwotę, również w zakresie potrąceń z tytułu ewentualnych kar umownych lub faktur korygujących oraz kontroluje rodzaj waluty w przypadku przelewów walutowych.
 • Comiesięcznie uzgadnia konta rozrachunkowe, koszty i wydatki z uwzględnieniem kosztów rodzajowych i poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji analitycznych na potrzeby sporządzenia miesięcznych sprawozdań budżetowych z wykonania wydatków, polegających na sprawdzeniu współmierności kosztów i wydatków na podstawie zapisów w ewidencji analitycznej.
 • Dokonuje obsługi kontroli problemowych wewnętrznych i zewnętrznych - przygotowuje dokumenty księgowe dotyczące przedmiotu kontroli, wydruków z ksiąg rachunkowych, przygotowuje wyjaśnienia i zestawienia dla zespołu kontrolnego, w tym m.in. z corocznej kontroli wykonania budżetu prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 • Sporządza informacje z realizacji wydatków budżetowych na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w różnych układach analitycznych, m.in. do wniosków o dostęp do informacji publicznej.
 • Bierze udział w pracach dot. corocznej inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald kontrahentów wraz z wyjaśnieniem ewentualnych różnic.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w zakresie ekonomii lub rachunkowości lub finansów lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy samodzielnej w obszarze pracy przy rachunkowości budżetowej
 • Wiedza w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, w tym rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Umiejętność myślenia analitycznego oraz orientacja na klienta
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Bytom

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

  Pracownik księgowości

  wedł. prog. stażuWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodoweWymagania inne:Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe mile widziane ekonomiczne,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Szczecin

  Zachodniopomorska SKOK

  Specjalista ds. księgowości

  dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w systemie operacyjnym,dokonywanie rozliczeń bankowych za pośrednictwem systemu...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-17

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  DXC Technology Polska Sp. z o.o.

  Accounts Payable Specialist with Italian

  Responsibilities:Processing invoices for paymentsHandling accounts payable for separate entities and vendorsProcessing transactions and performing accounting...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-17

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Łowicka 10

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

  Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych i analiz

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych,weryfikacja i...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-16