Our Team

Zastępca głównego księgowego

Praca: Zastępca głównego księgowego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 87470

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie jednostki, - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję księgową jednostki,
 • przygotowywuje dane do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • bierze udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonuje analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • prawidłowo i terminowo dokonuje rozliczeń finansowych,
 • nalicza wynagrodzenia, prowadzi sprawy z zakresu ZUS i podatku dochodowego,
 • prowadzi sprawy kadrowe,
 • sporządza dokumentację finansową dotyczącą kosztów realizacji zadań Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt,
 • wykonuje inne niewymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Leakrza Weterynarii w Międzyrzeczu należące do kompetencji z-cy głównego księgowego,
 • podczas niobecności głównego księgowego wykonuje zadania należące do jego kompetencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko z- cy głównego księgowego powinna mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia wyższego 3 lata praktyki , w przypadku wykształcenia średniego 6 lat praktyki.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacj pakietu MS Office,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, TREZOR,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • doświadczenie zawodowe w księgowości sektora fiansnów publicznych.
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office,
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Grupa Inter Cars

  Młodszy księgowy / Młodsza księgowa

  Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za:Księgowanie i sprawdzanie dokumentów zakupuKsięgowanie wpłat i wypłat na rachunki bankoweKontrola nad...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Sunreef Venture S. A.

  Asystent / Asystentka - Pomoc Księgowa

  Czym będziesz się zajmował:weryfikowaniem dokumentów księgowychkoordynowaniem obiegu dokumentów w spółcerozliczaniem kart kredytowych pracowników w...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Northvolt Poland Sp. z o.o.

  Chief Accountant - Poland

  Key responsibilities:Leading and managing entire accounting operations, including General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable and Cost Accounting,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Opis stanowiska:Nadzór nad całością zadań księgowych i zadań związanych z obowiązkami publiczno-prawnymi zgodnie z przepisami podatkowymi oraz innymi...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj